Huỳnh Minh Đạt (@dattatca90) Tiktok

Huỳnh Minh Đạt

dattatca90

  • dattatca90 @dattatca90 Huỳnh Minh Đạt 11 September, 2020
  • Ai còn Mẹ hãy trân trọng và yêu thương Mẹ bằng tất cả chữ hiếu của một người con nhé.

  • 84 3 0 1.2k
  • dattatca90 @dattatca90 Huỳnh Minh Đạt 2 September, 2020
  • Ai nhìn thấy xin một ❤️ ạh.Chúc cả nhà may mắn và trường thọ nhé 🙏🏻

  • 1.4k 22 5 16.6k
  • dattatca90 @dattatca90 Huỳnh Minh Đạt 26 August, 2020
  • Tiểu muội à! Tiểu muội có bằng lòng đi cfe với a không hả?Tiền bạc đối với anh không thành vấn đề đâu 😜

  • 26 0 0 967